En bonde som investerer i en melkerobot for å mate storfe i en låve.

Melkerobot har gitt økt lønnsomhet, bedre melkekvalitet og mindre stress for dyra

Omlegginga til robotfjøs har ført med seg en flokk fornøyde kyr som både ligger mer og drøvtygger lengre. Dette fører til økt ytelse og melkeproduksjon.
Del på Facebook
Del på Twitter

På Lundtveit gård i Telemark driver ekteparet Ellen og Magnus Hartveit en moderne gård hvor effektivitet og dyrevelferd skal gå hånd i hånd.

Paret på Lundtveit gård i Telemark ønsket å drive et familiebruk, og var ikke redd for å ta i bruk ny teknologi for å optimalisere driften. Det siste tilskuddet til gården er en avansert melkerobot.

– Jeg synes jeg har mer overskudd til å følge opp famille og til å følge opp dyra, og i vårt regnskap betaler roboten seg selv, med økt ytelse og at vi har kutta en halv stilling, forteller bonde Magnus Hartveit.

En bonde som står ved siden av en ku i en melkestall og ser på den som en god investering i melkerobot.

God service er viktig

De to bøndene gjorde grundige undersøkelser før valget falt på Lifland Agri som leverandør av melkerobot til gården.

– Servicenivå og påliteligheten til utstyret avgjørende for oss. Når vi etter hvert kom i kontakt med Lifland Agri så skjønte vi at det var noe bra på gang. Jeg sjekket med andre bønder om hvordan de opplevde servicen, noe som er utrolig viktig når du skal ha en melkerobot, sier Magnus.

Gjennom et nært samarbeid ble det nøye planlagt hvordan en moderne robot skulle integreres i den eksisterende driften på gården. Plasseringen ble nøye vurdert for å sikre optimal funksjonalitet. På grunn av den enkle installasjonen og minimale ombygningen av fjøset, kunne gården opprettholde melkeproduksjonen under installasjonen.

Skånsom spenebehandling

Nå er det godt i gang med sin nye hverdag med melkerobot for sine 50 til 60 melkekyr, samt tilsvarende besetning med ammekyr. Gården har en årlig melkeproduksjon på cirka 446 tonn, samt kjøttproduksjon på cirka 50 tonn.

– En av de største fordelene med robotmelkingen er den effektive og skånsomme behandlingen av dyrene, sier Magnus.

Han forklarer hvordan robotarmen sørger for grundig rengjøring og stimulering av spenene før melkeprosessen. Dessuten kan man velge vekk spener med forhøyet celletall og kjøre det på separat tank for kalv. Dette bidrar til at man kan opprettholde høy kvalitet med celletall som gir den beste betalinga når melka leveres til Tine. Samtidig opplever dyrene minimalt med stress under melkinga.

Les mer om skånsom spenebehandling 

En ku som går inn i en automatisert melkestasjon på en gård, illustrerer en god investering i melkerobot.

Avbalanserte kuer som ligger mer

Telemarksbøndene har merket seg at overgangen til robotmelking har hatt en positiv effekt på dyrehelse og dyrevelferd.

Robotløsningen gir mulighet for individuell overvåkning av hver ku, slik at helseproblemer raskt kan identifiseres og behandles. Resultatet er lavere celletall og bedre melkekvalitet, noe som igjen gir økt lønnsomheten for gårdsdrifta. Jeg er også imponert over hvor lavt og stabilt bakterienivået holder seg, tilføyer Magnus.

Det er også en fredelig atmosfære i fjøset, med harmoniske og rolige dyr.

– Kuene er mer avbalanserte, så her går vi bare og pusser med måka og kuene bare fortsetter sin naturlige rytme, forklarer Magnus mens han peker på dyra som ligger rundt i fjøset.

Kyr som fôrer på høy i en stall med nummererte øremerker, regnet som en god investering i melkerobot.

Bærekraftig fremtid

Selv om landbruket er en del av den moderne industrien, viser våre bønder på Lundtveit gård at det er fullt mulig å kombinere teknologi og bærekraft med tradisjonell gårdsdrift på en god måte. Gjennom investeringer i ny teknologi som robotmelking, kan gårdbrukere sikre både effektiv drift og god dyrevelferd.  

Lundtveit gård er et eksempel på hvordan innovasjon og tradisjon med famille på gård kan gå hånd i hånd for å skape en bærekraftig fremtid for norsk landbruk.

 

Tekst/foto: CoreCom Digitalbyrå

Flere inspirerende historier