GEA DairyRobot R9500

MELKEROBOT

Melkeroboten for optimal dyrevelferd, kostnad og arbeid

GEA DAIRYROBOT R9500

MELKEROBOT

Melkeroboten for optimal dyrevelferd, kostnad og arbeid

meierirobotlogoen.

DairyRobot R9500 gir førsteklasses melkekvalitet og spenetilstand. Robotens funksjonelle design, berøringsskjerm og manuelle støttefunksjoner gir enkel dataovervåking og håndtering av kyr med spesielle behov. Sømløs integrering gir brukertilpasset tilnærming og maksimerer driftseffektivitet.

en grønn og sølv gea maskin på hvit bakgrunn.
Play Video about En mann som bruker en melkerobot foran kyr som er plassert i et fjøs.

Melkebonde Terje Tveråen - Alvdal

Play Video about En bonde som står ved siden av en ku i en melkestall med en melkerobot.

Melkebonde Magnus Hartveit - Telemark

Min erfaringer med melkerobot

En mann i en grå skjorte som står foran trær.

hadde ingen relevante søkeord for revisjon.

Ola Ousten

Service og montering

Teknisk Service

Vår service er landsdekkende. Vi har avdelinger, teknikere og lager over hele landet – vi er aldri mer enn 4 timer unna. Vi har et stort sentrallager med alle nødvendige deler på plass i Norge. 

ENERGIEFFEKTIV MASKIN

Høyt utbytte med minimale utgifter knyttet til strøm, ressurser og vedlikehold

LANDSDEKKENDE SERVICE

Førsteklasses servicepakker fra Lifland Agri dekker kunder hele Norge

GOD MELKEKVALITET

Optimal melking, god jurbehandling og suveren hygiene fra spene til tank

KONTINUERLIG PRODUKTIVITET

Systempålitelighet sørger for minimal nedetid og effektiv arbeidsflyt

FREMTIDSSIKRET PARTNERSKAP

Lifland AGRI har solide eiere og utstyret fra GEA er ledende i Europa.

MELKEPROSESSEN

Kyr er vanedyr og liker standardiserte og presise melkerutiner. Det patenterte systemet «In-liner-everything» hvor hvert trinn i melkeprosessen skjer inne i spenekoppen – fra påsetting, til å stimulere, rengjøre, melke, og dypping av spenene til slutt – er del av en rask og komfortabel prosess.

1. Stimulering

Med DairyRobot R9500 foregår hele melkeprosedyren «in-liner-everything», som vil si inne i spenekoppen som settes på én gang. Vask og deretter stimulering av spenen begynner straks koppen er satt på og forbereder juret til melking.

2. Vasking

Når spenekoppen er satt på, begynner rengjøring og eventuelt forhåndsdypping, etterfulgt av tørking og forhåndsmelking. Man kan velge bort enkeltspener hvis det trengs. Et melke-sensorsystem begynner umiddelbart å analysere melken og ser på ledeevne, farge og temperatur.

3. For-dipping

Forhåndsdypping, etterfulgt av tørking og forhåndsmelking. Forhåndsdipping er en todelt klordioksid-spenedip som gir optimal spenehelse med utmerkede hudeksfolieringsegenskaper.

4. Melking

Optimal melking: Det lette, hengende MilkRack og melkeorganet tilpasser seg enkelt kuas naturlige bevegelser under melkingen, uten å bruke unødvendig kraft på juret. Patenterte tilleggssensorer overvåker melkestrømmen fra hver kjertel og måler melkevolumet kontinuerlig i gjennomstrømningen.

4. Jurpleie

Når hver kjertel er ferdig melket, begynner den avsluttende dyppeprosessen. Dyppemiddelet fordeles jevnt over de fine porene og rynkene på spenehuden og gir god beskyttelse mot mastittbakterier. Ved hjelp av den automatiserte jurpleien er kuene godt beskyttet frem til neste melking når de forlater DairyRobot R9500.
fot, farger.
Modifisert beskrivelse: Fot med forskjellig farget tær.

MELKEPROSESSEN

Kyr er vanedyr og liker standardiserte og presise melkerutiner. Hvert trinn – fra å sette på spenekopper til å stimulere, rengjøre, forhåndsmelking og melking, og dypping av spenene til slutt – er del av en rask og komfortabel prosess som bidrar til suveren melkekvalitet.

1.
1. PÅSETTING

Med DairyRobot R9500 foregår hele melkeprosedyren «in-liner-everything», som vil si inne i spenekoppen som settes på én gang. Vask og deretter stimulering av spenen begynner straks koppen er satt på og forbereder juret til melking.

2.
2. RENGJØRING

Når spenekoppen er satt på, begynner rengjøring og eventuelt forhåndsdypping, etterfulgt av tørking og forhåndsmelking. Man kan velge bort enkeltspener hvis det trengs. Et melke-sensorsystem begynner umiddelbart å analysere melken og ser på ledeevne, farge og temperatur.

3.
3. MELKING

Optimal melking: Det lette, hengende MilkRack og melkeorganet tilpasser seg enkelt kuas naturlige bevegelser under melkingen, uten å bruke unødvendig kraft på juret. Patenterte tilleggssensorer overvåker melkestrømmen fra hver kjertel og måler melkevolumet kontinuerlig i gjennomstrømningen.

4.
4. JURPLEIE

Når hver kjertel er ferdig melket, begynner den avsluttende dyppeprosessen. Dyppemiddelet fordeles jevnt over de fine porene og rynkene på spenehuden og gir god beskyttelse mot mastittbakterier. Ved hjelp av den automatiserte jurpleien er kuene godt beskyttet frem til neste melking når de forlater DairyRobot R9500.

Typisk dag for en som bruker en melkerobot

1.
1. MORGENRUTINE

Bonden sjekker at melkeroboten fungerer som den skal. Hvis det er behov for å gjøre noen justeringer, vil bonden ta seg av det før han eller hun går videre til andre oppgaver.

2.
2. GJØRE ANDRE OPPGAVER

Når melkeroboten som tar seg av melkingen, kan bonden bruke tiden til å gjøre andre oppgaver som å mate dyrene, sjekke for sykdommer.

3.
3. MELKING

Melkeroboten vil melke kyrne automatisk, og bonden vil ikke være nødt til å overvåke prosessen. Roboten vil også registrere melkemengden og kvaliteten på melken, og bonden vil få en oversikt over dette via en datamaskin eller mobiltelefon.

4.
4. VEDLIKEHOLD

Bonden vil bruke noe tid på å vedlikeholde melkeroboten, for eksempel ved å bytte ut melkefiltre, eller gjøre rengjøringer som trengs.

5.
5. KVELDSRUTINE

Bonden sjekker at melkeroboten fungerer og om det er meldinger og informasjon om besetningen han må håndtere

6.
6. NATTA

Bonden ønsker kuene sine en god natt og benker seg ned foran gullrekka med popcorn og et glass melk, vel vitende om at alt er på stell i fjøset.

Ønsker du mer informasjon om melkeroboten?

Last ned brosjyre med funksjoner og komponenter her:

En melkerobot er en landbruksmaskin som brukes til å melke kuer og andre melkeproduserende dyr. Melkeroboten utfører melkingen automatisk uten menneskelig inngrep.

Melkeroboten består av flere deler, inkludert et melkesystem, en datamaskin, en robotarm og ulike sensorer. Når kua går inn i melkeroboten, blir den skannet og identifisert. Deretter blir melken tappet ved hjelp av robotarmen og melkesystemet. Datamaskinen styrer melkeprosessen og sørger for at kua blir melket på en effektiv og skånsom måte.

Melkeroboter gir mange fordeler for bønder, inkludert økt effektivitet og reduksjon i arbeidskraftbehovet. De bidrar også til å forbedre dyrevelferden ved å gi kyrne mer frihet og mulighet til å velge når de vil melkes.

Prisen på en melkerobot kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert størrelsen på gården, antall kyr som skal melkes, og funksjonaliteten til melkeroboten. Generelt sett kan en melkerobot koste fra 1,5 millioner kroner per enhet.

Det er imidlertid viktig å merke seg at prisen på en melkerobot ikke bare inkluderer selve roboten, men også installasjonskostnader, driftskostnader, service og vedlikehold. 

Det er viktig å vurdere kostnadene og fordelene med å investere i en melkerobot før melkeprodusenten tar en beslutning om å investere i en melkerobot.

Kanskje viktigst av alt – Hva er fritiden din verdt?

En melkerobot fungerer ved å utføre melkeprosessen automatisk uten menneskelig inngrep. Her er en grunnleggende oversikt over hvordan en melkerobot fungerer:

  1. Kua går inn i melkeroboten og blir skannet av en sensor som identifiserer den unike ID-en til kua.

  2. Robotarmen rengjør kuas jur og fester melkeroboten til hver spene (vort).

  3. Melkeroboten starter melkeprosessen, som vanligvis tar mellom 5 og 10 minutter per ku.

  4. Melkeroboten bruker en kombinasjon av vakuum og massasjer for å stimulere melkeproduksjonen i kua. Melken samles opp i en tank.

  5. Når melkingen er ferdig, frigjør robotarmen melkeroboten fra kua, og kua forlater melkeroboten.

  6. Melken som er samlet opp i tanken, kan enten gå direkte til melketanken for videre behandling og distribusjon, eller den kan bli analysert og separert etter individuelle kuer for å overvåke produksjon og helse.

  7. Melkeroboten renser seg selv automatisk mellom melkinger for å forhindre bakterievekst og sikre god hygiene.

Melkeroboter bruker også datateknologi og programvare for å overvåke og administrere melkeprosessen. Dette inkluderer overvåking av melkekvalitet, produksjonsvolum, og helseinformasjon for hver ku.

Melkeroboter har vært tilgjengelige i Norge siden tidlig på 2000-tallet. De første melkerobotene ble installert i Norge rundt 2001-2002. I de påfølgende årene har bruken av melkeroboter økt gradvis, og i dag brukes de på mange norske gårder.

Melkeroboter har vist seg å være spesielt populære blant mindre gårder, da de gir bønder muligheten til å øke melkeproduksjonen og automatisere melkeprosessen uten å måtte ansette ekstra arbeidskraft.

Det er verdt å merke seg at utviklingen og bruk av melkerobotteknologi har vært en pågående prosess, og det er stadig nye innovasjoner og forbedringer som gjør melkeroboter mer effektive og økonomisk lønnsomme for bønder.

Ifølge en rapport fra Tine kan en melkerobot redusere arbeidstiden med 1-2 timer per dag per melkerobothall, og frigjøre tid til andre oppgaver. En melkerobot kan også øke melkeproduksjonen med 5-8% og redusere fôrforbruket med 5-8%.

Investeringen i en melkerobot kan variere fra 1,5 millioner til 3 millioner kroner, avhengig av størrelsen på besetningen og antall roboter som trengs. Men med en forventet levetid på rundt 10-15 år kan en melkerobot være en god langsiktig investering for gården.

Et robotfjøs er en type fjøs som benytter seg av automatisert teknologi, som roboter, for å utføre arbeidsoppgaver som fôring, melking og rengjøring av dyrene. Robotfjøs kan bidra til å effektivisere driften av gården ved å redusere arbeidsbelastningen og øke melkeproduksjonen.

Robotteknologi i fjøs har blitt stadig mer vanlig de siste årene, spesielt innenfor melkeproduksjon, og kan være en investering for gårder som ønsker å modernisere og øke effektiviteten i driften.

Et automatisk melkeanlegg er et system som gjør det mulig for kyr å bli melket uten at det er nødvendig med manuell håndtering. Slike anlegg kan brukes til å melke store besetninger på en effektiv og skånsom måte.

Et automatisk melkeanlegg består av en rekke teknologiske komponenter som for eksempel melkeroboter, melkekar, systemer for overvåkning og styring, samt programvare som analyserer melkeproduksjonen. Kyr kan melkes individuelt i en slik anlegg, og anlegget kan tilpasses for å optimalisere produksjonen og dyrenes velferd. Automatiske melkeanlegg har blitt stadig mer vanlig de siste årene, spesielt i større gårdsbruk.

 
en grønn og sølv gea maskin på hvit bakgrunn.

kontakt meg om

MELKEROBOT

GEA R9500

Du hører fra oss innen kort tid