Reime™

FJØSINNREDNING

En god innredning gir både trivsel og god kutrafikk

Reime™

FJØSINNREDNING

En god innredning gir både trivsel og god kutrafikk

Gullros 90 er en åpen bås som sikrer kua en naturlig legge- og reisebevegelse, når båsen ikke er stengt. På samme tid er den tett nok til at forspillet blir minimalt. Båsen er produsert med tanke på individuell tilpassning for å gi økt trivsel for dyra og gode arbeidsforhold for bonden.

En gruppe kyr i en Fjøsinnredningsbås.

Linnea langbås er en solid og meget anvendelig båsinnredning med lange tradisjoner. Den tette fronten gjør at forspillet fra langbåsen blir minimalt.

Solide konstruksjon og enkel å montere. Kan enkelt tilpasses nye og eksisterende bygg.

Hovedprinsippet ved langbåsen er å holde dyra rene ved å stenge dem borte fra forbrettet i deler av døgnet. Kuene tvinges lenger bak i båsen og gjør fra seg i gjødselrenna. 

Kyr i et Fjøsinnredningfjøs med båsene fulle av melk.

Tina kortbås er vår rimeligste alternativ for innredning til båsfjøs for melkekyr og ungdyr. 

Enkel montering, lett å holde ren og tørr. Meget solide materialdimensjoner. Som tilleggsutstyr kan du få et høgt montert vannrør over båsene i front. Du vil da oppnå lav foringsterskel og mindre rustdannelse.

En ku som står i et fjøs.