Fornøyde kuer er rolige kuer

En melkerobot kan bidra til å opprettholde kuenes trivsel og ro ved å gi dem en mer fleksibel rutine for melking og økt frihet til å velge når de ønsker å melke seg.
Del på Facebook
Del på Twitter

Bedre kvalitet på melka

Fornøyde kuer er rolige kuer fordi de har fått oppfylt sine grunnleggende behov for mat, vann, ly og sosial interaksjon. Kuer som er stresset eller utilfredse kan bli aggressive og urolige, noe som kan påvirke helsen deres negativt.

En god oppstalling og stell, tilstrekkelig med fri bevegelse og sosial interaksjon med andre kuer, samt en tilstrekkelig og næringsrik diett, er viktig for å opprettholde kuenes trivsel og ro.

Når kyr er fornøyde og rolige, er de også mer produktive og kan gi bedre melk eller kjøtt, noe som er en fordel både for bonden og for dyrevelferden.

Ku foran en melkerobot

Melkerobot gir mindre stress

Melkeroboten gir kyrne mulighet til å melke seg når de selv ønsker det, og det gir dem mer kontroll over sin egen rutine. Dette kan redusere stress og uro i besetningen, samtidig som det kan gi bonden mulighet til å overvåke hver enkelt kus melking og helse på en mer effektiv måte.

Melkeroboten kan også hjelpe med å opprettholde en jevn melkeproduksjon ved å gi kyrne mulighet til å melke seg oftere og i mindre porsjoner, som kan være mer komfortabelt og mindre stressende for dem. Dette kan bidra til å øke melkeproduksjonen og redusere risikoen for helseproblemer som mastitt.

En melkerobot kan også gi bonden mer tid og frihet til å overvåke andre aspekter av besetningens trivsel og helse, og bidra til å skape et mer effektivt og bærekraftig gårdsbruk. Alt i alt kan en melkerobot være en god investering for bonden, kyrnes trivsel og dyrevelferden.

Flere inspirerende historier