servicemann og bonde foran en grønn melkerobot

Full kontroll med melkerobot fra Lifland Agri

Terje Tveråen er melkeprodusent i Alvdal og er ikke i tvil om at å investere i en GEA melkerobot gir store fordeler - ikke minst på grunn av service og oppfølgingen fra forhandleren Lifland.
Del på Facebook
Del på Twitter

Alle snakket om melkerobot, både i møter og i fagtidsskrifter. Selv var jeg skeptisk, men nå vet jeg at det var et riktig valg, sier Terje Tveråen fornøyd.

Tveråen er melkebonde med 36 melkekyr og en kvote på 195 tonn. Han tok over familiegården i Alvdal med nybygget løsdriftsfjøs og melkestall i 2005. Etter nøye vurderinger valgte han i 2020 å montere en GEA DR9500 melkerobot med påmontert celletallsmåler fra Lifland Agri.


Full kontroll

– Fra roboten får jeg informasjon om melkemengde og -kvalitet på enkeltdyr helt ned til den enkelte spene. Det gir meg full oversikt over produksjonen, og gjør meg trygg på at jeg kan iverksette tiltak på et tidlig stadium, dersom det skulle bli nødvendig. Roboten fra GEA er den eneste roboten der du kan melke fra én og én spene, uavhengig av de andre. Dersom en spene gir litt høyt celletall, kan jeg skille ut melka fra den spenen og blande den i kalvemelka eller la den gå i avløpet, alt etter hvor høyt celletallet er. Roboten gir flere muligheter til individuelle innstillinger per spene, og er bygget slik at jeg enkelt har tilgang til juret for en ekstra sjekk når kua står i roboten. Her har jeg full kontroll, sier Terje fornøyd.

– Roboten gir meg full oversikt over produksjonen, og gjør meg trygg på at jeg kan iverksette tiltak på et tidlig stadium, dersom det skulle bli nødvendig.

 

God melkekvalitet og rolige dyr

Terje forteller at de alltid hatt lite jurbetennelse i besetningen, men at forekomsten har blitt ytterligere redusert etter at de gikk over til melkerobot.

– Roboten både vasker, stimulerer, melker og spenedypper i en og samme spenekopp. Det gjør prosessen både effektiv og skånsom for dyra. Vi har over tid hatt god jurhelse og lite bakterier i melka, så jeg er ikke i tvil om at robotmelking er bra både for dyra og for melkekvaliteten. Ikke minst er det positivt at dyra melkes flere ganger om dagen, og når de ønsker det selv. Etter at vi monterte roboten, er det langt roligere i fjøset. Dyra blir stående å spise eller liggende å tygge drøv selv om vi kommer inn. Det er et godt tegn på at dyra trives og har det bra, smiler Terje.


Liten robot med stor plass

Roboten er ikke så stor, men har likevel god plass til dyra. Størrelsen mener Terje er en klar fordel når man skal ettermontere roboten i eksisterende fjøs, slik han gjorde.

– Vi satte roboten på en stor jekketralle og trillet den inn via døra på fôrsentralen. Monteringen gikk også raskt og enkelt. Roboten var overraskende lett å flytte på. Jeg er ikke helt sikker på at det hadde vært like enkelt med et større anlegg fra en annen leverandør, ler Terje.


En leverandør å stole på

Før han slo til på tilbudet fra Lifland Agri ble både pris, kvalitet og andre sjekket nøye mot andre leverandører.

– Vi er veldig godt fornøyde med at vi valgte robot fra GEA og Lifland Agri som forhandler. Jeg opplevde selgeren som både kunnskapsrik og seriøs. Vi har heller ikke opplevd noen overraskelser i ettertid, forteller Terje. Nå har han hatt roboten i to år, og har aldri hatt behov for annet enn vanlig service på anlegget.

– Anlegget fungerer stabilt, noe som er bra både for dyra og oss. Har vi hatt spørsmål eller alarmer vi ikke klarer å løse selv, har det bare vært å ta en telefon til leverandøren, så har de fikset det online. Både informasjonen og servicen har vært god hele veien, noe som har føltes veldig trygt for oss, sier bonden.


Et fjøs for fremtiden

Både Terje og kona jobber daglig på gården, men har også jobb utenfor. De fem barna deltar i drifta på sine premisser, og håpet er at en av dem en dag vil overta.

– Melkeroboten gir oss den fleksibiliteten vi trenger for å få dagene til å gå opp. Den gir raskt beskjed om det er noe spesielt som må følges opp, ellers går hverdagen sin vante gang. Fjøset er jo ikke helt nytt lenger, men det fungerer godt. Mitt håp er at oppgraderingen med melkerobot skal ta oss inn i fremtiden. Da er det godt å ha Lifland Agri med på laget, avslutter melkebonden og setter seg i skolebussen for å kjøre bygdas unge trygt hjem.

Tekst: Tun Byrå, Foto: CoreCom

Flere inspirerende historier