En mann som bruker en melkerobot foran kyr som er plassert i et fjøs.

Hverdagen for en robot-melkebonde

En bonde som bruker melkerobot i sin daglige drift, vil ha en annerledes hverdag enn en bonde som melker kyrne sine manuelt. Med en melkerobot kan bonden frigjøre seg fra den daglige rutinen med å melke to ganger om dagen og bruke tiden på andre oppgaver.
Del på Facebook
Del på Twitter

Typisk dag for en bonde med melkerobot:

  1. Morgenrutine: Bonden vil sjekke at melkeroboten fungerer som den skal og at kyrne er klare til å melkes. Hvis det er behov for å gjøre noen justeringer eller reparasjoner, vil bonden ta seg av det før han eller hun går videre til andre oppgaver.

  2. Gjøre andre oppgaver: Med melkeroboten som tar seg av melkingen, kan bonden bruke tiden til å gjøre andre oppgaver som å mate dyrene, sjekke for sykdommer eller planlegge neste høsting.

  3. Melking: Melkeroboten vil melke kyrne automatisk, og bonden vil ikke være nødt til å overvåke prosessen hele tiden. Roboten vil også registrere melkemengden og kvaliteten på melken, og bonden vil få en oversikt over dette via en datamaskin eller mobiltelefon.

  4. Vedlikehold: Bonden vil bruke noe tid på å vedlikeholde melkeroboten, for eksempel ved å bytte ut melkefiltre, rengjøre melkerobothodet eller gjøre andre små reparasjoner som trengs.

  5. Kveldsrutine: Bonden vil sjekke at melkeroboten fungerer som den skal og at kyrne er klare til å melkes en siste gang før de går til ro for natten.

Ved å bruke en melkerobot kan bonden frigjøre seg fra den daglige melkerutinen og bruke tiden til andre oppgaver. Melkeroboten vil også gi en nøyaktig oversikt over melkemengden og kvaliteten på melken, noe som kan hjelpe bonden med å ta bedre beslutninger om melkeproduksjonen.

Flere inspirerende historier